Norsk Oversetterforening

Norsk Oversetterforening organiserer skjønnlitterære oversettere. Avtaler mellom Forleggerforeningen og Norsk Oversetterforening finner du i oversikten under.

Normalkontrakt

E-bøker

Oversetterhonorar

Gjeldende normalsats frem til 1. juli 2016 er kr 194,- per 1000 tegn med mellomrom.
Gjeldende normalsats fra 1. juli 2016 er kr 199,63 per 1000 tegn med mellomrom.