Høyskoleutvalget

Høyskoleutvalget behandler spørsmål i tilknytning til utgivelse av lærebøker for høyere utdanning.

  • Birgit Skaldehaug (leder), Cappelen Damm AS
  • Hege Gundersen, Universitetsforlaget
  • Beate Homlong, Det Norske Samlaget
  • Ida Hansteen, Gyldendal Akademisk