Juridisk utvalg

Utvalget behandler i saker av juridisk karakter. Det kan være saker som blir reist av enkeltforlag, spørsmål i tilknytning til lovgivning eller internasjonale spørsmål.

  • Øystein Eek (leder), Kunnskapsforlaget ANS
  • Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS
  • Anne Heidenreich, Gyldendal Norsk Forlag AS
  • Kristin Jobraaten, Ena forlag