SALSOVERSIKT PR.  30. APRIL (Nettoomsetning i 1 000 kroner)
Bokgrupper 30.4.14 30.4.15 30.4.16 30.4.17 %-vis endring 16/17
1.1 Grunnskolen 37 283             38 421 45 617 42 407 -7,0 %
1.2 Videregående 27 363             30 346 29 901 29 031 -2,9 %
1. Sum Skolebøker 64 646 68 767 75 517 71 437 -5,4 %
2.1 Lærebøker 64 153             65 631 59 275 63 780 7,6 %
2.2 Fagbøker 18 117             20 967 19 635 19 678 0,2 %
2. Sum Lærebøker 82 270             86 598 78 910 83 457 5,8 %
3.1 Norsk sakprosa voksne 66 960             66 086 64 799 71 655 10,6 %
3.2 Oversatt sakprosa voksne 43 512             35 295 34 349 25 974 -24,4 %
3.3 Norsk sakprosa barn 5 487               3 682 5 326 4 820 -9,5 %
3.4 Oversatt sakprosa barn 5 007               6 410 7 637 7 112 -6,9 %
3. Sum Sakprosa 120 966           111 472 112 112 109 561 -2,3 %
4.1 Norsk skjønnlitteratur voksne 40 187             17 869 12 667 32 869 159,5 %
4.2 Oversatt skjønnlitteratur voksne 34 001             48 443 40 652 42 969 5,7 %
4.3 Norsk skjønnlitteratur barn 22 532             24 799 31 434 26 688 -15,1 %
4.4 Oversatt skjønnlitteratur barn 30 788             32 757 32 274 33 314 3,2 %
4. Sum Skjønnlitteratur 127 508           123 868 117 027 135 841 16,1 %
5. Sum Billigbøker 83 493             61 236 81 888 76 111 -7,1 %
6. Sum Verk 1 134               1 238 243 423 73,6 %
7. Sum Kommisjonsbøker 29 176             16 900 11 154 11 753 5,4 %
8.0 Digitale læremidler og øvrige digitale produkter 305                  226 297 568 90,9 %
8.1 Lydbøker på CD 9 196               8 137 7 437 7 105 -4,5 %
8.2 E-bøker på digikort         5                      6 3 2 -32,9 %
8.3 Annet 3 825               1 851 2 748 3 341 21,6 %
8.4 Kart               2 305               2 579 2 190 2 012 -8,1 %
8.5 Ebøker for allmennmarkedet 6 050               6 681 8 763 10 581 20,7 %
8.6 Lydbøker på MP3-CD 173               1 038 196 135 -31,4 %
8.7 Lydbøker på digikort o.l. 1 913               2 097 97 4 -96,2 %
8.8 Lydbøker lydfil nedlasting 0               5 114 7 212 9 646 33,8 %
8.9 Ebøker undervisning/profesjon                    69                  104 135 225 67,1 %
8. Lydbøker og elektroniske innholdsprod. 23 840 27 833 29 078 33 617 15,6 %
9.1 Norske serieromaner 530 341 5 952 832 -86,0 %
9.2 Oversatte underholdningsromaner 294 225 197 36 -81,6 %
9. Sum Annen skjønnlitteratur 823 566 6 149 868 -85,9 %
Totalt 533 857 498 479 512 079 523 068 2,1 %
Sum alle bokgrupper ekskl gr. 8 510 017 470 646 483 001 489 451 1,3 %
Sum bokgruppe 3-5 og 9 332 791 297 142 317 176 322 380 1,6 %
Salg ved årsslutt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
31.12.        1 805 978 2 195 006 2 098 098 2 016 153 1 985 214 2 015 026 1 976 274       2 157 139          2 213 007    2 173 266    2 180 053
30.4.           348 731 406 080 429 522 424 569 469 958 468 314 459 130          484 905             510 017       470 646       483 001       489 451
% pr april 19,3 % 18,5 % 20,5 % 21,1 % 23,7 % 23,2 % 23,2 % 22,5 % 23,0 % 21,7 % 22,2 %
Totalen som sammenlignes år etter år, er «Sum alle bokgrupper eksklusive gr. 8»