Elevforlaget

Forleggerforeningen har initiert prosjektet Elevforlaget for å øke oppmerksomheten om publisering og opphavsrett blant norsk skoleungdom.

Elevforlaget er et undervisningsopplegg på nett og en arbeidsplattform der elevene får jobbe med skriving, bildebruk, opphavsrett og publisering av tekst i form av en e-bok.

I tillegg til at fokuset på skriving i alle skolens fag er ettertrykkelig satt på agendaen av Udir og Skrivesenteret, er kunnskap om blant annet opphavsretten en del av de grunnleggende ferdighetene i mange fag, og knyttet til konkrete kompetansemål i fag som norsk og samfunnsfag.

Lar elevene publisere bok

Hos Elevforlaget blir skoleklasser loset gjennom sin egen forlagsprosess gjennom fem trinn, fra planlegging via skriving, illustrering og utforming, til publisering. Underveis er det bakt inn stoff om blant annet opphavsrett, som lærerne kan teste elevene i før boka publiseres.

Elever kan samarbeide om å lage en tekstsamling, for eksempel noveller, dikt eller artikler, og det pedagogiske fortrinnet ved Elevforlaget er at elevene får oppleve å publisere en tekst og bilder for offentligheten, og dermed får møte ekte lesere.

Opphavsrettens kår

En undersøkelse utført av EUIPO viser at det står relativt dårlig til med både kunnskap om og holdninger til opphavsrett blant ungdom. Én av fire unge i Europa innrømmer å laste ned digitalt innhold ulovlig. De gjør det fordi det er billig eller gratis, og mange av dem mener de ikke engang gjør noe galt. Dessuten viser de ifølge en tidligere undersøkelse «liten forståelse for hvordan immaterielle rettigheter bidrar til kreativitet, arbeidsplasser og økonomisk vekst». Begge undersøkelsene er gjengitt i en artikkel på nettstedet velgekte.no.

En av grunnideene bak Elevforlaget, er at elever ved å lage sitt eget åndsverk og å jobbe systematisk med korrekt sitering og bildebruk, vil få praktisk erfaring som gjør dette stoffet mer forståelig.

LMU-initiativ

Prosjektet Elevforlaget er initiert av Forleggerforeningens læremiddelutvalg og i hovedsak finansiert gjennom Kopinors formidlingsfond. Prosjektet ble påbegynt våren 2015, og Elevforlaget er i 2016/17 inne i et prøveår. Målet med Elevforlaget er å spre kunnskap om det å lage bok, om publisering og opphavsrett, og opplegget er gratis tilgjengelig for alle norske skoler.

Elevforlaget drives ikke lenger i Forleggerforeningens regi.