Bærekraftsbiblioteket

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta. Det vil innebære aktiviteter også på lokalt nivå. Bærekraftsbiblioteket er en nasjonal satsing og vil være tilgjengelig for alle.

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6 – 12 år. Prosjektet baserer seg på boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en barnelitterær og samtalebasert, konstruktiv inngang til forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Bærekraftsbiblioteket gir de deltakende barna en litterær tilgang til refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og sammenhengen mellom omverdens- og verdensforståelse. Prosjektet er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år.

Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver bokliste ledsages av et formidlingsmateriale som viser hvordan man kan snakke om de bøkene man har lest, og hvordan man med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet, hva det inneholder og hvordan man selv kan engasjere seg. Boklistene er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulike lesekompetanser

Veiledningen er utarbeidet for voksne, og inneholder en presentasjon av Bærekraftsbiblioteket, et forslag til hvordan man kan etablere en lesesirkel for barn og få tak i de bøkene som deltakerne skal lese. Det følger også med veiledning på hvordan føre samtaler preget av personlig tilnærming til litteratur og innføring i lesesirkel-rollespill-metoder. Til hver bokliste gis det informasjon om hvordan de foreslåtte aktivitetene kan forberedes, mer informasjon om bærekraftsmålet, samt angivelse av hvilke deler av læreplanverket det aktuelle materialet kan innpasses under og hvordan.

Dette er et prosjekt som engasjerer barna, styrker deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gir dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer.

Forleggerforeningen er initiativtaker og deltar i dette prosjektet sammen med en rekke andre aktører på litteraturfeltet. Det er Norsk Barnebokinstitutt som er sekretariat. Nettportalen til bærekraftsbiblioteket vil bo på FN-sambandet sine nettsider, og åpner 4. mai.