Bokmessa i Frankfurt 11. – 15. oktober 2017

Forleggerforeningen arranger også i år norsk fellesstand på bokmessa i Frankfurt i samarbeid med NORLA.  Dette er en del av oppkjøringen til storsatsingen Frankfurt 2019, og vi utvider vårt standområde noe. Standen har fått plass 5.0 A53

Alle medlemsforlag er invitert til å delta på fellesstanden. Som deltager får forlaget eksponert bøkene sine for et internasjonalt publikum, og disponere møtebord og standens fellesområder. Påmeldingsfristen var 6. juni. og deltagende forlag har fått beskjed om endelig antall titler.

Åpningsseremonien er i år 10. oktober, og starter kl. 17.00, men av sikkerhetshensyn så ønsker å delta være på plass på messen senest kl. 16.00. I år det Frankrike som er gjesteland, og norske messedeltagere er invitert siden vi er gjesteland i 2019. Påmeldingsfrist var 21. juni.

Innlevering av bøker til fellestransporten:

Bøker og materiell til fellestransporten leveres til Forleggerforeningens lokaler i Øvre Vollgate 15, i 4. etg. innen mandag 18. september kl. 12.00.

  • Bøker og materiell må pakkes i løftbare kolli. Halvfulle esker kuttes ned og tapes slik at esken blir kompakt.
  • Kolli merkes med forlagsnavn og standnummer NORWEGEN, Hall 5.0 A53.
  • Bøker må anføres i en egen oversikt med forfatter, tittel, forlag og pris, samt totalt antall eksemplarer og totalpris. Materiell (brosjyrer, rekvisita, etc.) føres med totalantall og totalpris. Priser kan være omtrentlige. Oppgi også kolli totalt og vekt.
  • Transporten er forsikret av en kollektiv transportforsikring.

Bøkene vil bli plassert i hyller av vår representant på standen. Vi gjør oppmerksom på at bøkene ikke vil bli sendt i retur i år. Standen rigges ned 15. oktober etter kl. 17.00.

Vi vil oppdatere denne siden løpende med ny informasjon.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Hege von Hirsch på hege@forleggerforeningen.no eller (+47) 419 15 003