Evaluering Bokdagen 2019

  Under er det noen steder du blir bedt om å gi en rangering fra 1 til 5. 1 er spesielt dårlig, og 5 er spesielt bra.

  Medlemsforening
  ForleggerforeningenIkke medlem

  Deltok på
  DagKveldDag og kveld

  Programmet (1=dårlig, 5=bra)

  Hva syns du om programinnholdet generelt ?
  12345

  Er det noen programposter du vil trekke fram spesielt?

  Hva syns du om formen på programmet?
  12345

  Hva syns du om programledelsen?
  12345

  Andre kommentarer?

  Stedet(1=dårlig, 5=bra)

  Hvor godt fungerte hovedscenen på dagtid?
  12345

  Hvor godt fungerte stedet på kveldstid?
  12345

  Andre kommentarer til stedet?

  Praktisk informasjon(1=dårlig, 5=bra)

  Hvordan syns du det praktiske rundt påmeldingen fungerte?
  12345

  Fikk du den informasjonen du trengte i forkant og underveis i arrangementet?
  12345

  Syns du prisen samsvarte med det du fikk igjen for dagen?
  12345

  Andre kommentarer?

  Kveldsarrangementet(1=dårlig, 5=bra)

  Hva syns du om prisutdelingen?
  12345

  Andre kommentarer til kvelden?

  Andre generelle kommentarer?

  Tusen takk for dine tilbakemeldinger!