Evalueringsskjema Bokdagen 2018

For at vi skal kunne lage en enda bedre Bokdag til neste år, setter vi stor pris på tilbakemeldingene fra dere som var på Bokdagen 2018.

 

  Under er det noen steder du blir bedt om å gi en rangering fra 1 til 5. 1 er spesielt dårlig, og 5 er spesielt bra.

  Medlemsforening
  ForleggerforeningenIkke medlem

  Deltok på
  DagKveldDag og kveld

  Programmet (1=dårlig, 5=bra)

  Hva syns du om programinnholdet generelt ?
  12345

  Er det noen programposter du vil trekke fram spesielt?

  Hva syns du om formen på programmet?
  12345

  Hva syns du om programledelsen?
  12345

  Andre kommentarer?

  Stedet(1=dårlig, 5=bra)

  Hvor godt fungerte hovedscenen på dagtid?
  12345

  Hvor godt fungerte stedet på kveldstid?
  12345

  Andre kommentarer til stedet?

  Praktisk informasjon(1=dårlig, 5=bra)

  Hvordan syns du det praktiske rundt påmeldingen fungerte?
  12345

  Fikk du den informasjonen du trengte i forkant og underveis i arrangementet?
  12345

  Syns du prisen samsvarte med det du fikk igjen for dagen?
  12345

  Andre kommentarer?

  Kveldsarrangementet(1=dårlig, 5=bra)

  Hva syns du om prisutdelingen?
  12345

  Andre kommentarer til kvelden?

  Andre generelle kommentarer?

  Tusen takk for dine tilbakemeldinger!