Kan åndsverk kopieres til privat bruk?

Enkelte eksemplarer av offentligjort åndsverk kan kopieres til privat bruk. Hvis noen fremstiller et eksemplar til privat bruk, kan ikke eksemplaret brukes til noe annet ved en senere anledning. Åndsverkloven § 12 setter grenser for hva det kan fremstilles eksemplarer av og hvordan dette gjøres. F. eks. kan det ikke kopieres lovlig til privat bruk […]

Enkelte eksemplarer av offentligjort åndsverk kan kopieres til privat bruk. Hvis noen fremstiller et eksemplar til privat bruk, kan ikke eksemplaret brukes til noe annet ved en senere anledning. Åndsverkloven § 12 setter grenser for hva det kan fremstilles eksemplarer av og hvordan dette gjøres. F. eks. kan det ikke kopieres lovlig til privat bruk fra et ulovlig eksemplar.

Man hører av og til at bestemmelsen om privat kopiering brukes som begrunnelse for at den fildelingen som pågår i lukkede peer-to-peer-nettverk (P2P-nett) er lovlig. Det er ikke alltid riktig. Fildeling blir ulovlig dersom rettighetshaver til materialet som deles har ikke samtykket til fildelingen, og fildeling finner sted utenfor det private området. Det siste vil være tilfelle dersom flere personer enn familie og den nære vennekretsen deltar i delingen. De fleste P2P-nett er åpne for langt flere enn den nære krets. I praksis innebærer dette at praktisk talt det aller meste som i dag sirkulerer i de ulike P2P-nettene på Internett er det ikke lov å kopiere, selv om kopieringen skjer til privat bruk.