Er det begrensninger i valget av tittel på en bok?

En boktittel kan være beskyttet gjennom åndsverkloven § 46, og varemerkeloven hvis tittelen er registrert som et varemerke, og markedsføringsloven bestemmelser forbyr også urimelig utnyttelse av en annens tittel såfremt dette medfører en fare for forveksling hos lesere. Mulig forvekslingsfare må vurderes konkret. Til tross for at det ikke eksisterer noen sentral registreringsenhet for boktitler […]

En boktittel kan være beskyttet gjennom åndsverkloven § 46, og varemerkeloven hvis tittelen er registrert som et varemerke, og markedsføringsloven bestemmelser forbyr også urimelig utnyttelse av en annens tittel såfremt dette medfører en fare for forveksling hos lesere. Mulig forvekslingsfare må vurderes konkret. Til tross for at det ikke eksisterer noen sentral registreringsenhet for boktitler slik som i andre land, så vil det betraktes som god skikk at et forlag ikke legger seg for tett opp mot en annens boktittel.