Hva bør man undersøke før man benytter personbilder i en bokutgivelse?

Først og fremst må man avklare at man har kjøpt rettighetene av fotografen til å benytte bildet i en bok. Deretter at den avbildede har gitt sitt samtykke, se Åndsverkloven § 45 c. I sjeldne tilfeller kan forlaget benyttet bildet uten den avbildedes samtykke, f.eks hvis avbildningen har aktuell og allmenn interesse eller avbildningen av […]

Først og fremst må man avklare at man har kjøpt rettighetene av fotografen til å benytte bildet i en bok. Deretter at den avbildede har gitt sitt samtykke, se Åndsverkloven § 45 c. I sjeldne tilfeller kan forlaget benyttet bildet uten den avbildedes samtykke, f.eks hvis avbildningen har aktuell og allmenn interesse eller avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Det er viktig å huske på at bildebyråer ofte påstår at samtykke fra avbildete ikke er nødvendig, samtidig som bildebyråene frasier seg ansvaret for at samtykke skulle vært innhentet. Derfor må forlaget selv avklare om det må innhentes samtykke.