Kan det foretas avkortning i royalty til forfatter?

Normalroyalty for faglitteratur (15%) kan avkortes med 2 % for solgt opplag inntil 3000 eksemplarer. For faglitterære bøker hvor forlaget har hatt et vesentlig forarbeid, og hvor arbeidet med tilrettelegging, bearbeiding, illustrering eller utstyr overskrider den normale innsats fra forlagets side med et ferdig fagbokmanuskript, kan normalroyalty også avkortes. For illustrerte sakprosabøker gjelder egne regler […]

Normalroyalty for faglitteratur (15%) kan avkortes med 2 % for solgt opplag inntil 3000 eksemplarer. For faglitterære bøker hvor forlaget har hatt et vesentlig forarbeid, og hvor arbeidet med tilrettelegging, bearbeiding, illustrering eller utstyr overskrider den normale innsats fra forlagets side med et ferdig fagbokmanuskript, kan normalroyalty også avkortes.

For illustrerte sakprosabøker gjelder egne regler for avkorting. For illustrasjoner i skole- og lærebøker gjøres ingen avkortning såfremt illustrasjonsgraden ikke utgjør 30 % eller mer av bokens totale omfang.

Det er også egne regler for avkorting ved bruk av illustrasjoner i skjønnlitteratur for barn- og ungdom.