Skal forfattere og andre bidragsytere navngis på boken?

Ja. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt (kreditert) slik god skikk tilsier når hans verk tilgjengeliggjøres for offentligheten. Hva som ligger i begrepet «god skikk» må bestemmes utfra den konkrete bruke. Hvis opphavsmannens navn utelates, kan det være et brudd på en opphavsmanns ideelle rettigheter etter Åndsverkloven § 3. Slik manglende eller feilaktig navngivelse […]

Ja. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt (kreditert) slik god skikk tilsier når hans verk tilgjengeliggjøres for offentligheten. Hva som ligger i begrepet «god skikk» må bestemmes utfra den konkrete bruke. Hvis opphavsmannens navn utelates, kan det være et brudd på en opphavsmanns ideelle rettigheter etter Åndsverkloven § 3. Slik manglende eller feilaktig navngivelse bør rettes opp så raskt som mulig da det kan medføre erstatningsansvar for forlaget.