Hva er forutsetningene for å «godkjennes som forlegger» og for å bli medlem?

Forleggerforeningen godkjenner ikke forlag – det er mange som gir ut bøker på egen hånd, og det er også noen forlag som ikke er medlem i foreningen. For å bli medlem i Forleggerforeningen, må forlaget være registrert i Norge og ha forlagsvirksomhet som hovednæring. I tillegg må forlaget ha minst én ordinær forlagsutgivelse i søknadsåret […]

Forleggerforeningen godkjenner ikke forlag – det er mange som gir ut bøker på egen hånd, og det er også noen forlag som ikke er medlem i foreningen.

For å bli medlem i Forleggerforeningen, må forlaget være registrert i Norge og ha forlagsvirksomhet som hovednæring. I tillegg må forlaget ha minst én ordinær forlagsutgivelse i søknadsåret eller det foregående år. Medlemsforlag må ha minimum én ordinær forlagsutgivelse årlig for å kvalifisere for fortsatt medlemskap. Les mer om medlemskap her.