Jeg er ikke ansatt i et medlemsforlag, kan jeg motta nyhetsbrev allikevel?

Nei, å motta nyhetsbrev er en medlemsfordel. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om seminarer, kurs og andre aktuelle medlemsarrangementer, norske og internasjonale bransjerelevante nyheter, informasjon om foreningens aktiviteter, og informasjon fra den europeiske (FEP) og den internasjonale forleggerforeningen (IPA). Det er bare ansatte i medlemsforlag som kan motta nyhetsbrev.

Nei, å motta nyhetsbrev er en medlemsfordel. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om seminarer, kurs og andre aktuelle medlemsarrangementer, norske og internasjonale bransjerelevante nyheter, informasjon om foreningens aktiviteter, og informasjon fra den europeiske (FEP) og den internasjonale forleggerforeningen (IPA). Det er bare ansatte i medlemsforlag som kan motta nyhetsbrev.