Jeg har skrevet en bok, kan dere gi den ut?

Nei, vi er en interesseorganisasjon, og gir ikke ut bøker. Hvis du har skrevet en bok som du gjerne vil ha publisert, må du kontakte forlagene direkte. Du kan for eksempel ta kontakt med et av våre medlemsforlag.

Nei, vi er en interesseorganisasjon, og gir ikke ut bøker. Hvis du har skrevet en bok som du gjerne vil ha publisert, må du kontakte forlagene direkte. Du kan for eksempel ta kontakt med et av våre medlemsforlag.