Når bør et forlag inngå normalkontrakt? Kan det være en idé med foravtale?

Normalkontrakt bør inngås så snart det er klart at det vil bli en bokutgivelse. Unntaksvis, f. eks. hvis et forlag kontakter en forfatter i forbindelse med et bestillingsverk, vil det være formålstjenlig å inngå en foravtale før en normalkontrakt signeres. Foravtalen skal opprettes skriftlig, og Beskrive omfanget av og innholdet i det verk det vurderes […]

Normalkontrakt bør inngås så snart det er klart at det vil bli en bokutgivelse. Unntaksvis, f. eks. hvis et forlag kontakter en forfatter i forbindelse med et bestillingsverk, vil det være formålstjenlig å inngå en foravtale før en normalkontrakt signeres. Foravtalen skal opprettes skriftlig, og

  1. Beskrive omfanget av og innholdet i det verk det vurderes inngått normalkontrakt for, og det manuskript forfatteren skal levere som grunnlag for forlagets vurdering.
  2. Fastslå at forlagets rett til å tre tilbake fra avtaleforholdet må benyttes innen en rimelig frist etter at manuskriptet er mottatt. Fristen fastsettes i avtalen.
  3. Sikre forfatteren tilfredsstillende honorar for arbeidet.
  4. Fastslå at honoraret tilkommer forfatteren selv om forlaget gjør bruk av sin rett til å tre ut av avtaleforholdet, og om det skal avregnes mot minstehonorar eller det som måtte ha vært utbetalt.