Ved salg av bøker til andre enn bokhandlere, kan det gis en høyere rabatt enn 12,5% i fastprisperioden?

Nei. I henhold til Bokavtalen inngått mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening, er nye bøker underlagt fast pris. Den faste bokpris er et bærende prinsipp i Bokavtalen. Medlemsforlagene skal fastsette utsalgsprisen på sine bøker. Bøker selges til fast bokpris i utgivelsesåret og frem til og med 30. april året etter. Ordningen omfatter alle […]

Nei. I henhold til Bokavtalen inngått mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening, er nye bøker underlagt fast pris. Den faste bokpris er et bærende prinsipp i Bokavtalen. Medlemsforlagene skal fastsette utsalgsprisen på sine bøker. Bøker selges til fast bokpris i utgivelsesåret og frem til og med 30. april året etter. Ordningen omfatter alle bøker i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer.

Når en tittel lanseres i pocketutgave i fastprisperioden, opphører fastprisen på e-bokutgaven. Skolebøker for grunn- og videregående skole er ikke omfattet av denne paragrafen. For særlig ressurskrevende utgivelser kan fastprisperioden forlenges ved at forlaget gir bokhandelen full returrett for bøkene og informasjon om de utgivelser som skal omfattes av dette.

For å sikre fastprisens betydning og innhold er det blant annet ikke tillatt for noen salgskanaler å:

  • Gi bort bøker bundet av fastprisen gratis.
  • Benytte kjøp av fastprisbøker til opptjening av lojalitets- eller medlemsfordeler i sine ulike bonusprogram.
  • Tilby pakker, hvor andre bøker, produkter eller tjenester inngår, knyttet til kjøp av fastprisbøker.