Arneberg Forlag

Arneberg forlag er imprint i Cappelen Damm. Bøkene som utgis skal ha en mening, det skal kunne «hjelpe» i betydningen gi leseren et perspektiv på ulike sider ved det å være menneske. Bøkene skal engasjere leseren. Arneberg Forlag skal primært utgi sakprosa. Til det er å si: utgivelsene skal dreie rundt temaet «Mental helse» og […]

Arneberg forlag er imprint i Cappelen Damm.

Bøkene som utgis skal ha en mening, det skal kunne «hjelpe» i betydningen gi leseren et perspektiv på ulike sider ved det å være menneske. Bøkene skal engasjere leseren. Arneberg Forlag skal primært utgi sakprosa. Til det er å si: utgivelsene skal dreie rundt temaet «Mental helse» og være skrevet av fagfolk innenfor humanistiske fag. Bøkene bør være faglig fundamentert, men det er viktig at det vi kan kalle intuitiv viten også får sin plass. Et langt liv levd i søken av erkjennelse og en dypere mening med livet, vil også være viktig for forlaget.