Efrem forlag

Efrem forlag startet opp i 2008, et lite og iherdig forlag anerkjent for utgivelser av høy kvalitet, innholdsmessig og visuelt. Titler om kristen mystikk og spiritualitet, både klassikere og av nyere forfattere, preget forlagets profil de første årene. Norsk og oversatt sakprosa utgjør fortsatt hoveddelen av forlagets katalog. Kontakt: post@efremforlag.no | www.efremforlag.no

Efrem forlag startet opp i 2008, et lite og iherdig forlag anerkjent for utgivelser av høy kvalitet, innholdsmessig og visuelt.
Titler om kristen mystikk og spiritualitet, både klassikere og av nyere forfattere, preget forlagets profil de første årene.
Norsk og oversatt sakprosa utgjør fortsatt hoveddelen av forlagets katalog.

Kontakt: post@efremforlag.no | www.efremforlag.no