Hertervig Forlag

Hertervig forlag ble etablert i 1999. Forlaget eies av Stiftelsen Psykopp og utgir ny norsk sakprosa innenfor et bredt emnespekter med særlig vekt på psykisk helse. Hertervig Akademisk ble etablert i 2006. Våre utgivelser kvalitetssikres ved fagfellevurdering og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for universitets-og høyskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert […]

Hertervig forlag ble etablert i 1999. Forlaget eies av Stiftelsen Psykopp og utgir ny norsk sakprosa innenfor et bredt emnespekter med særlig vekt på psykisk helse.

Hertervig Akademisk ble etablert i 2006. Våre utgivelser kvalitetssikres ved fagfellevurdering og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for universitets-og høyskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

Kontakt:

post@hertevigforlag.no | www.hertervigforlag.no