Humanist forlag AS

Humanist Forlag AS ble stiftet i 1995. Hovedaksjonærer er Human-Etisk Forbund og Mater AS. Utgivelsene er først og fremst sakprosa innen populærvitenskap, debatt, dokumentar, religion, historie og menneskerettigheter. Vi gir også ut lærebøker i enkelte fag, bruksbøker og gavebøker med spesielle tema. Vi ønsker både å engasjere, underholde og spre kunnskap gjennom våre utgivelser.

Humanist Forlag AS ble stiftet i 1995. Hovedaksjonærer er Human-Etisk Forbund og Mater AS.
Utgivelsene er først og fremst sakprosa innen populærvitenskap, debatt, dokumentar, religion, historie og menneskerettigheter. Vi gir også ut lærebøker i enkelte fag, bruksbøker og gavebøker med spesielle tema.
Vi ønsker både å engasjere, underholde og spre kunnskap gjennom våre utgivelser.