Kom forlag

Utgir primært egenproduserte illustrerte faktabøker for det norske allmenmarkedet. Publiserer også en del oppdragsbøker. Fokus er å vekke begeistring og å skape ny innsikt. Kontakt: post@komforlag.no | www.komforlag.no

Utgir primært egenproduserte illustrerte faktabøker for det norske allmenmarkedet. Publiserer også en del oppdragsbøker.
Fokus er å vekke begeistring og å skape ny innsikt.

Kontakt: post@komforlag.no | www.komforlag.no