Sirkel Forlag SA

Sirkel Forlag er et samvirkeforetak (SA) eid og drevet av forfattere, etablert i 2016. Som en sammenslutning av forfattere som gir ut bøker på egne premisser er vi en idémessig nyskapning i den norske forlagsbransjen. Vi er et utradisjonelt forlag med engasjement for å skape større bredde i det norske bokmarkedet. Vi gir ut både […]

Sirkel Forlag er et samvirkeforetak (SA) eid og drevet av forfattere, etablert i 2016. Som en sammenslutning av forfattere som gir ut bøker på egne premisser er vi en idémessig nyskapning i den norske forlagsbransjen. Vi er et utradisjonelt forlag med engasjement for å skape større bredde i det norske bokmarkedet. Vi gir ut både skjønnlitteratur og sakprosa. Vi er glad i papirbøker, men vi har også interesse for nye medier og muligheter. Sirkel Forlag har vært medlem av Den Norske Forleggerforening siden 2016 og det britiske Independent Publishers Guild siden 2017.