St. Olav forlag

St. Olav forlag ble etablert i 1889 av biskop Johannes Fallize – som en fortsettelse av allerede eksisterende katolsk publiseringsvirksomhet. Den første katekisme kom så tidlig som i 1846, tre år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, og i 1851 kom den første messeboken. St. Olav forlag eies og […]

St. Olav forlag ble etablert i 1889 av biskop Johannes Fallize – som en fortsettelse av allerede eksisterende katolsk publiseringsvirksomhet. Den første katekisme kom så tidlig som i 1846, tre år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, og i 1851 kom den første messeboken.

St. Olav forlag eies og drives av Oslo katolske bispedømme. Forlaget utgir katolske bøker om tro, spiritualitet, teologi og liturgi.

Kontakt:

forlag@katolsk.no | www.stolavforlag.no