TV 2 Skole

Digitale læremidler for grunnskole, videregående skole. Vekt på bruk av film som inngang til emner, og da oppdaterte filmer. Særlig vekt på universell utforming og tilpasning av læremidler til elevgrupper med behov som faller utenfor de obligatoriske kravene.  

Digitale læremidler for grunnskole, videregående skole. Vekt på bruk av film som inngang til emner, og da oppdaterte filmer.

Særlig vekt på universell utforming og tilpasning av læremidler til elevgrupper med behov som faller utenfor de obligatoriske kravene.