Vega Forlag

Vega Forlag ble etablert i 2003 av Finn Jørgen Solberg. Forlaget er privat eid, og har i dag fem ansatte. Vi utgir ca 20 titler i året, innenfor flere ulike sjangre, med hovedvekt på nonfiction, særlig dokumentar, historie, og populærvitenskap, men også gavebøker, quizbøker og hobbybøker.

Vega Forlag ble etablert i 2003 av Finn Jørgen Solberg. Forlaget er privat eid, og har i dag fem ansatte. Vi utgir ca 20 titler i året, innenfor flere ulike sjangre, med hovedvekt på nonfiction, særlig dokumentar,

historie, og populærvitenskap, men også gavebøker, quizbøker og hobbybøker.