Forleggerforeningen sin strategi 2021-2024

Forleggerforeningen har nå utarbeidet ny strategi for 2021-2024 «Kapitla som ikkje er skrivne og historiene som ikkje er lesne». Strategien peker retning for organisasjonens politiske og organisatoriske arbeid og du kan lese den her.

Forleggerforeningen sin strategi 2021-2024