Generalforsamling i Forleggerforeningen 18. juni, kl. 9.00