Bokavtalen

Ved salg av bøker til andre enn bokhandlere, kan det gis en høyere rabatt enn 12,5% i fastprisperioden?

Publisert 11.12.2015

Nei. I henhold til Bokavtalen inngått mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening, er nye bøker underlagt fast pris. Den faste bokpris er et bærende prinsipp i Bokavtalen. Medlemsforlagene skal fastsette utsalgsprisen på sine bøker. Bøker selges til fast bokpris i utgivelsesåret og frem til og med 30. april året etter. Ordningen omfatter alle […]


Hva betyr fastpris?

Publisert 11.12.2015

Fastpris på bøker betyr at det er forlaget som fastsetter utsalgsprisen på nye bøker som selges i Norge. Den faste bokprisen gjelder frem til 1. mai året etter utgivelse, og i denne perioden (den såkalte «fastprisperioden») kan bokhandlene gi maksimum 12,5 % rabatt. Etter det står bokhandlene fritt til å selge boka for den prisen […]