Medlemskap

Jeg er ikke ansatt i et medlemsforlag, kan jeg motta nyhetsbrev allikevel?

Publisert 10.12.2015

Nei, å motta nyhetsbrev er en medlemsfordel. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om seminarer, kurs og andre aktuelle medlemsarrangementer, norske og internasjonale bransjerelevante nyheter, informasjon om foreningens aktiviteter, og informasjon fra den europeiske (FEP) og den internasjonale forleggerforeningen (IPA). Det er bare ansatte i medlemsforlag som kan motta nyhetsbrev.


Hva er forutsetningene for å «godkjennes som forlegger» og for å bli medlem?

Publisert 10.12.2015

Forleggerforeningen godkjenner ikke forlag – det er mange som gir ut bøker på egen hånd, og det er også noen forlag som ikke er medlem i foreningen. For å bli medlem i Forleggerforeningen, må forlaget være registrert i Norge og ha forlagsvirksomhet som hovednæring. I tillegg må forlaget ha minst én ordinær forlagsutgivelse i søknadsåret […]