Normalkontrakter

Kan det foretas avkortning i royalty til forfatter?

Publisert 11.12.2015

Normalroyalty for faglitteratur (15%) kan avkortes med 2 % for solgt opplag inntil 3000 eksemplarer. For faglitterære bøker hvor forlaget har hatt et vesentlig forarbeid, og hvor arbeidet med tilrettelegging, bearbeiding, illustrering eller utstyr overskrider den normale innsats fra forlagets side med et ferdig fagbokmanuskript, kan normalroyalty også avkortes. For illustrerte sakprosabøker gjelder egne regler […]


Er forlaget forpliktet til å benytte normalkontrakter?

Publisert 11.12.2015

Et forlag er forpliktet – med noen unntak som f.eks for leksikalske verk – til å benytte normalkontrakt overfor en forfatter eller oversetter som er medlem av Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening eller Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, som ønsker normalkontrakt benyttet. Overfor forfatter eller oversetter som ikke er medlem av […]


Når bør et forlag inngå normalkontrakt? Kan det være en idé med foravtale?

Publisert 11.12.2015

Normalkontrakt bør inngås så snart det er klart at det vil bli en bokutgivelse. Unntaksvis, f. eks. hvis et forlag kontakter en forfatter i forbindelse med et bestillingsverk, vil det være formålstjenlig å inngå en foravtale før en normalkontrakt signeres. Foravtalen skal opprettes skriftlig, og Beskrive omfanget av og innholdet i det verk det vurderes […]