Bokhandlerkveld på Oktober

  • 20. september
  • 18.30
  • Forlagets lokaler i Kristian Augusts gate 11

Inviterte bokhandlere ønskes velkommen til gjennomgang av høstlista hos Forlaget Oktober

Høstens titler fra Forlaget Oktober presenteres for inviterte bokhandlere