Brageprisutdeling

  • 26. november
  • 17.30
  • Dansens hus

Etter planen blir Brageprisen 2020 delt ut 26. november på Dansens hus.

På grunn av Covid-19 er vi fremdeles i planleggingsfasen. Vi håper vi kan få til en kombinasjon av digitalt arrangement og begrenset antall publikum fysisk til stede. Så følger vi situasjonen tett og ser hvordan det utvikler seg utover høsten.