Brageprisutdelingen

  • 21. november
  • Dansens hus, Oslo

Kl. 17.30 blir årets Bragepriser delt ut på Dansens hus.

For informasjon om billett til utdelingen, kontakt Siri Ekestad Bauge 

Se ellers mer informasjon på www.brageprisen.no