Bransjeseminar om opphavsrett

  • 10. april
  • 12.00 - 15.30
  • Hamsunssalen, Gyldendal

Når er det meningsfullt at ytringsfriheten trumfer opphavsretten? Hvilken rolle spiller disse to rettighetene for utviklingen og opprettholdelsen av kulturøkonomien? Finnes det bedre måter å sikre så vel rettighetene som kulturøkonomien?

Seminaret tematiserer forholdet mellom ytringsfrihet og opphavsrett – ideer, prinsipper og praksis fra ulike felt/sektorer i samfunnet.

 

Program for dagen:

12.00-12.15: Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V): Innledning. Ytringsfrihet og opphavsrett i et politisk perspektiv.

12.15-13.15: Bernt Hugenholz, Universitetet i Amsterdam og Universitet i Bergen: Ytringsfrihet og opphavsrett i et europeisk perspektiv, med blikk mot det norske. Eksemplifisert ved aktuelle EMK-avgjørelser.

13.15-13.45: Pause 30 min. Frukt og kaffe

13.45-14-15: Marte Thorsby, IFPI Norge: Ytringsfrihet og opphavsrett i musikkens verden. Er sampling et uttrykk for ytringsfrihet eller brudd på opphavsretten?

14.15-15.15: Gisle Hannemyr, Universitetet i Oslo: Ytringsfrihet og opphavsrett – på tide å tenke nytt om forholdet mellom de to? Teknologiske alternativer til etablert praksis.

15.15-15.30: Oppsummering

 

Seminaret er gratis og åpent for alle ansatte i medlemsforlag, og vil bli avholdt i Hamsun-salen i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

 

Påmelding