Bransjeseminar om opphavsrett

  • 19. april
  • 12.00 - 15.30
  • Hamsunsalen, Gyldendal

Juridisk utvalg i Forleggerforeningen inviterer til sitt årlige bransjeseminar om opphavsrett med interessante foredragsholdere og tema. Meld deg på nederst på siden!

Program:

12.00 – 12.05: Velkommen og praktiske opplysninger ved Forleggerforeningens juridiske utvalg

12.05 – 12.45: Internasjonal rettsutvikling, herunder aktuelle EU-dommer
Helge Sønneland, Juridisk fakultet UiO: Senter for rettsinformatikk ved Institutt for privatrett

12.50 – 13.30: Status ny åndsverkslov: Sentrale temaer for forlagsbransjen
Mathias Lilleengen, advokat i Bing Hodneland advokatselskap

 13.30 – 14.00: Verkshøydekravet
Benedicte Langford, advokat i Bing Hodneland advokatselskap

14.00 – 14.15 Pause (Kaffe og frukt)

14.15 – 14.45: Forleggerforeningens juridiske utvalgs ti sitat-bud presenteres
Bjørn Smith-Simonsenjuridisk utvalg

14.50 – 15.30: Bildesitat-regler, digital publisering og bruk av bilder under «Creative Commons»-vilkår
Stine Helén Pettersen, advokat i Bing Hodneland advokatselskap

 

Meld deg på her: