CappelenDamms høstlansering (pressekonferanse på dagen og fest på kvelden)

  • 18. august
  • 11.00
  • CappelenDamm

Pressekonferanse om høstens bøker klokken 1100, fest på kvelden