Er norsk important?

  • 1. juni
  • 09.00-11.00
  • Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen, Kirkegata 41, Lillehammer

Hvor viktig er norsk språk for ytringsfrihet, demokrati og samfunn?

Bruken av engelsk øker både blant barn og unge og i arbeidslivet. Også i akademia tar engelsk stadig større plass og svekker utviklingen av norsk fagspråk, som er utgangspunkt for vokabular og språkbruk i mange andre deler av samfunnet. Hvordan påvirker dette samfunnsutviklingen og like muligheter til å ytre seg og delta i samfunnsdebatten?

Les mer hos Norsk Litteraturfestival