Forleggerforeningens julemøte

  • 17. desember
  • 18.00
  • Forleggerforeningens lokaler

Forleggerforeningen holder sitt tradisjonelle julemøte for medlemsforlagene. Det blir medlemsmøte med faglig program og julefest med julemat og drikke.

Kveldens program er som følger:

Kl 18-19:

  • Protokoller fra årsmøte/generalforsamling 4. juni
  • Budsjett 2016 for Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor
  • Informasjon om aktuelle bransje- og foreningssaker
  • Innlegg ved Arild Grande fra Arbeiderpartiet

Kl 19 og utover
Julemat (buffet), drikke og sosialt samvær.

Om du skal være med på middagen, koster arrangementet 750 kroner. Påmelding til hege@forleggerforeningen.no umiddelbart.
Vel møtt!