Frokostseminar om juridiske tjenester i Forleggerforeningen

  • 19. januar
  • 09.00
  • Forleggerforeningen, Øvre Vollgate 15

Tirsdag 19. januar kl. 09.00 inviterer vi til informasjonsmøte om juridiske tjenester i Forleggerforeningen.

Programmet blir som følger:

  • Orientering om rammeavtale med Bing Hodneland

Vår advokat Mathias Lilleengen har arbeidet i Forleggerforeningen siden høsten 2006. Mathias begynner fra januar 2016 som partner i Bing Hodneland advokatselskap DA (www.binghodneland.no), et velrenommert advokatfirma i Oslo, med spesialkompetanse innen de områdene foreningen erfaringsmessig har behov for juridisk bistand. Foreningen har inngått en rammeavtale med Bing Hodneland for å kunne videreføre den juridiske bistanden og Bing Hodneland vil orientere om det praktiske rundt dette.

  • Jus og sosiale medier

Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Jon Wessel-Aas er partner i advokatfirmaet Bing Hodneland og vil snakke om lover og regler og sosiale medier.

  • § 4 i Bokavtalen – ny passus

«I forhandlinger om innkjøpsavtaler skal bokavtalens formål legges til grunn. Innkjøpsavtalene skal bidra til å fremme effektivitet samtidig som det skal tas hensyn til mindre aktørers bidrag til spredning og mangfold av bøker. Skal det ytes midler til markedssamarbeid, skal disse inneholde gjensidige tiltak som er målbare. Forhandlere og leverandør kan ikke diskriminere på bakgrunn av eierskap».

Kristenn Einarsson redegjør for hva som er intensjonen med denne nye passusen i bokavtalen, og litt om prosedyrer hvis man har tilfeller dette ikke blir overholdt av bokhandlere.

Meld deg på til siri@forleggerforeningen.no innen fredag 15. januar.