En grønnere bokbransje – regnskogstømmer og bokproduksjon

  • 27. april
  • 09.00-11.30
  • Forleggerforeningen, Øvre Vollgate 15

Hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som forlag for en bærekraftig bokproduksjon?

I Forleggerforeningen har en arbeidsgruppe gjort en vurdering av miljøvern og bokproduksjon, særlig med tanke på regnskogtømmer. De har utformet en anbefaling til alle forlag som er medlem av Forleggerforeningen

Nå arrangerer vi et seminar med spennende aktører som skal hjelpe oss som bransje å bli enda bedre på miljø! Vi ønsker alle forlagsansatte som er involvert fra innkjøp til boka er på lager velkommen, både redaktører, produksjon, agenter eller du som har samproduksjon med utenlandske forlag.

På seminaret vil vi få høre fra WWF og Regnskogsfondet om miljøaspekt og hva vi kan gjøre. Den frivillige organisasjonen NepCon kommer for å lære oss om ulike sertifiseringsordninger, og Carnstone – et uavhengig konsulentfirma, som spesialiserer seg på samfunnsansvar og bærekraft presenterer PREPS – et verktøy de tilbyr for å unngå regnskogpapir i papir i bøker. 07 Media og StoraEnso vil snakke om hvilke grep de har tatt for å bli bedre på miljøvern, og Kristenn Einarsson vil presentere et forslag til anbefalinger til medlemsforlag.

Programmet:

• Forleggerforeningen: Kristenn Einarsson, administrerende direktør
Introduksjon til tema og bakgrunn

• 07 Media: Håvard Grjotheim, administrerende direktør
Om bedrifters samfunnsansvar, bærekraft i utvidet forstand og antikorrupsjonsarbeid

• Regnskogsfondet: Nils Hermann Ranum, leder for kampanje- og policyavdelingen
Om regnskogstømmer og Regnskogsfondet sitt arbeid

• WWF: Sverre Lundemo, rådgiver
Om bokproduksjon, papir og skogbruk

• NEPCon: Michael Jakobsen, Customer Relations Manager
Om risikovurdering og sertifiseringsordninger

• Carnstone: Valentina Okolo, Junior Partner
Om PREPS – et verktøy de tilbyr for å unngå regnskogpapir i papir i bøker

• StoraEnso: Magnus Deinzer – Manager Sustainability – Stora Enso Paper Division
Om sin miljøsatsing og hvordan de jobber med papir

• Forleggerforeningen: Kristenn Einarsson, administrerende direktør
Presentasjon av Forleggerforeningens anbefalinger

 

Meld deg på her: