Høstmøte for Press, Samlaget, Vega og Spartacus

  • 24. september
  • 18.00
  • Bergen

Presentasjon av høstens bøker for inviterte