Høstmøte Gyldendal

  • 19. september
  • 18.00
  • Kristiansand

Gyldendal presenterer høstens viktigste bøker og forfattere

for inviterte bokhandlere, bloggere, media og bibliotekarer