Høstmøte Gyldendal

  • 26. september
  • 18.00
  • Bergen

Gyldendal presenterer et utvalg av høsten viktigste bøker og forfattere

for inviterte bokhandlere, bloggere, media og bibliotekarer