Høstmøte Vigmostad & Bjørke: Kristiansand

  • 29. september
  • Kristiansand

Vigmostad & Bjørke presenterer høstens bøker

Vi ønsker bokhandlere og bibliotekarer velkommen til høstmøte med bøker, forfattere, kolleger og god stemning!