Informasjonsmøte for bokhandlere

  • 13. juni
  • 17.00
  • Forlaget Oktobers lokaler, Kristian Augusts gate 11

Informasjonsmøte for bokansvarlige og innkjøpere om høstlista - med noen forfattere.

Tirsdag 13. juni kl.17.00 inviterer vi daglig ledere og bokansvarlige til et informasjonsmøte der vi presenterer Oktobers høstliste.

Forfatterbesøk:
• Rune Christiansen
• Tore Renberg
• Line Blikstad