Informasjonsmøte om markedsføring Mammut 2022

  • 18. januar
  • kl. 13 - 14
  • Teams

Prosjektleder for Mammutsalget, Anne Jorunn Skogøy, presenterer hovedtrekk i planene for fellesmarkedsføringen: Hva gjør bokhandel og kjeder, og hva kan forlagene selv gjøre for å markedsføre sine titler?