Kompetansekaffe: Informasjonsmøte om ny lydbokkontrakt

  • 2. september
  • kl. 12.00 - 13.00
  • Digitalt via Teams

I juli ble Forleggerforeningen og de tre forfatterforeningene for skjønnlitteratur enige om nye normalavtaler som regulerer forfatternes inntekter fra strømmetjenester. Stadig flere velger lydbøker, og antall strømmetjenester i det norske markedet øker.

I tråd med den nye normalavtalen gis forfatterne et fast forskudd på nye lydbøker i strømmetjenester, en royaltysats på 28 % av forlagenes inntekter og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting (eksemplar), med en høyere sats på 12,50 kroner for de 250 første lyttingene. De nye beløpene skal også innføres i løpende avtaler. Ny royaltysats og garanterte beløp per strømming har virkning allerede fra 1. juli i år, mens endringer i den nye normalavtalen som krever tekniske endringer i strømmeappene vil innføres fra årsskiftet.

Normalavtalen omfatter alle forfattere som utgir på forlag som er medlem i Forleggerforeningen. 2. september holder vi et informasjonsmøte. Einar Ibenholt, Jorunn Sandsmark og Mathias Lilleengen har vært med i forhandlingene og vil gjennomgå det nye avtaleverket og svare på spørsmål.

Informasjonsmøtet er torsdag 2. september kl. 12.00 – 13.00. 
Møtet finner sted på Teams og lenke blir sendt ut i forkant. 

Seminaret er gratis og åpent for alle ansatte i medlemsforlag.

Meld deg på her: